Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Waar werkt de Stichting voor

OC Prinsenhof is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners in de meest brede zin van het woord. OC Prinsenhof heeft een aanzienlijk aantal vaste bezoekers. Zij vinden in het ontmoetingscentrum een toevluchtsoord voor hun veelal eenzame bestaan. Onze vrijwilligers staan dagelijks van ’s ochtends 9 uur tot ‘s avonds 20 uur klaar om gasten te ontvangen en te bedienen. Dankzij onze bar en keuken komen onze gasten samen, onder het genot van een drankje en een hapje, en wordt eenzaamheid op die manier onderdrukt.

Op de tweede plaats willen we buurtbewoners (vrijwilligers) en mensen met een verstandelijke beperking van Pameijer-Werkt (cliënten) begeleiden en ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. Het pakket faciliteiten en activiteiten dat wij aan vrijwilligers en cliënten bieden is erop gericht om competenties en talenten te ontwikkelen en participatie te bevorderen. Steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weten OC Prinsenhof te vinden en het vervult hierin een verbindende en ontwikkelingsgerichte functie. De samenwerking met kansrijkere vrijwilligers met actieve werkervaring vormt hierbij een goede mix. In de wijkkeuken en Grand Café van OC Prinsenhof werken de vrijwilligers hand in hand met cliënten. Vrijwilligers krijgen coaching van onze Vrijwilligerscoach en Keukencoach en cliënten ontvangen persoonlijke begeleiding van de Leerwerkbegeleiders van Pameijer in samenwerking met de Keukencoach. Zowel het restauratieve gedeelte als de wijkkeuken fungeren als een leer/werk faciliteit, waar nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van gastvrijheid, bediening, sociale hygiëne, afwassen en koken, die allen toegang geven tot de arbeidsmarkt. Op deze manier helpen wij onze vrijwilligers en cliënten in hun voorbereiding voor de maatschappij en hopelijk een betaalde baan.


Gedragscode, afspraken en huisregels

Afspraken rondom alcoholgebruik in OC Prinsenhof

Huisregels vrijwilligers