Prinsenhof heeft de ANBI status

Prinsenhof heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status

Waarom schenken aan OC Prinsenhof?

Per 1 januari 2018 is OC Prinsenhof aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI. Daardoor is schenken en nalaten aan OC Prinsenhof vrijgesteld van belasting. Over de schenking, het legaat of erfstelling heft de fiscus geen erfbelasting (successierechten). Het volledig geschonken bedrag wordt gebruikt voor activiteiten en ondersteuning door en voor bewoners van de wijk. In de afgelopen jaren is de focus op ouderen (55+) en mensen met een (verstandelijke) beperking uitgebreid naar kwetsbare wijkbewoners in de breedste zin van het woord.
Of het nu gaat om:
 • eenzame ouderen uit hun sociaal isolement te halen door de hen mogelijkheid te bieden om aan leuke activiteiten mee te doen of
 • kansarme kwetsbare vrijwilligers en stagiaires helpen door vorming en voorbereiding van deze groep voor de maatschappij en de arbeidsmarkt of
 • de verbinding tussen bewoners in de wijk te versterken

Jouw bijdrage heeft zin!

Met een klein bedrag per maand of een eenmalige schenking steun je activiteiten, cursussen, ondersteuning en voorlichting voor kwetsbare wijkbewoners in Prinsenland.


Voorwaarden ANBI status

Om aangewezen te worden als ANBI dient Prinsenhof te voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 • De 90% eis Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Geen winstoogmerk De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Integriteitseis Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Gescheiden vermogen De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Beperkt eigen vermogen Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • Beloning bestuurders De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Actueel beleidsplan Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Verhouding uitgave-inkomsten Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Opheffing Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Administratieve verplichtingen Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Transparantie Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Voordelen ANBI-status

 • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
 • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.
 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.