Over Prinsenhof

Grand Cafe 1

Ontmoetingscentrum Prinsenhof (“OC Prinsenhof”), ontstaan in 2007 is het Huis van de Wijk (“HvdW”) in Rotterdam Prinsenland. OC Prinsenhof,  faciliteert en organiseert, samen met haar (sociale) partners en vrijwilligers, activiteiten en ondersteuning door en voor bewoners van de wijk. In de afgelopen jaren is de focus op ouderen (55+) en mensen met een (verstandelijke) beperking uitgebreid naar kwetsbare wijkbewoners in de breedste zin van het woord.

Het ontmoetingscentrum brengt (sociale) dienstverlening, (zinvolle)dagbesteding en vrijwilligerswerk samen. De missie en visie van OC Prinsenhof zijn conform de doelen en wensen die aan een HvdW worden gesteld. Ook in de toekomst zal het beleid hierop afgestemd zijn, zeker ook in het licht van de nieuwe beleidsnota die Gemeente Rotterdam hierover heeft gepubliceerd.

In 2017 is OC Prinsenhof van een bewonersvereniging, opgericht door een groep vrijwilligers met een wens om te ontmoeten, omgevormd tot een stichting die zelfstandig het ontmoetingscentrum en HvdW exploiteert en daarbij actief nieuwe samenwerkingspartners zoekt. De partners van het eerste uur blijven op de achtergrond nog steeds nauw betrokken en staan OC Prinsenhof zowel in woord als daad bij in al haar vraagstukken en ontwikkelingen. Tevens is en blijft de Gemeente Rotterdam een belangrijke medespeler.

Terras Grand Cafe (1)Onze Missie/Kerndoelen

Eenzame ouderen helpen

OC Prinsenhof draagt bij aan het welzijn van de buurtbewoners in de wijk Rotterdam Prinsenland. In deze wijk wonen veel eenzame ouderen. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan iemand in isolement raken. Met behulp van onze vrijwilligers bestrijden wij deze eenzaamheid onder ouderen. Wij leveren een bijdrage aan meer welzijn voor onze buurtbewoners zowel in ons ontmoetingscentrum, als door middel van onze wijkteams aan huis.

Zoals de naam al aangeeft is en blijft OC Prinsenhof in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners in de meest brede zin van het woord. Men kan elkaar hier leren kennen, samen een kopje koffie drinken, de krant lezen, bijkletsen etc. OC Prinsenhof heeft een aanzienlijk aantal vaste bezoekers. Zij vinden in het ontmoetingscentrum een toevluchtsoord voor hun eenzame bestaan. Ze komen hier voor een babbeltje, een hapje en een drankje en aangezien we een ontmoetingscentrum zijn met een open karakter, schuift iedereen gezellig bij elkaar aan tafel aan.

Onze vrijwilligers staan dagelijks van ‘s ochtends 9 uur tot ‘s avonds 20 uur klaar om gasten te ontvangen en te bedienen. Eten verbroedert! en dat is precies wat wij in OC Prinsenhof beogen. Dankzij onze bar en keuken komen onze gasten samen. Onder het genot van een drankje en een hapje  wordt eenzaamheid op die manier onderdrukt.

Daarnaast kunnen onze gasten deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals bingo, klaverjassen, schilderen, sjoelen en taallessen om er maar een paar te noemen. Bovendien hopen wij met een nieuw aanbod aan dagbestedingsactiviteiten de bestaande groep beter te bedienen en tevens nieuwe bezoekers aan te trekken.

Kansarme kwetsbare vrijwilligers en stagiaires helpen

OC Prinsenhof wil buurtbewoners (vrijwilligers) en cliënten van Pameijer-Werkt (cliënten) begeleiden en ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. Op deze manier dragen wij een steentje bij aan de vorming en voorbereiding van deze groep voor de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Het pakket faciliteiten en activiteiten dat door OC Prinsenhof aan vrijwilligers en cliënten wordt geboden is erop gericht om competenties en talenten te ontwikkelen en participatie te bevorderen. Steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weten OC Prinsenhof te vinden en het vervult hierin een verbindende en ontwikkelingsgerichte functie. Bij OC Prinsenhof leren ze vaardigheden, bouwen ze aan hun netwerk en halen ze het beste uit zichzelf. De samenwerking met kansrijkere vrijwilligers met actieve werkervaring vormt hierbij een goede mix.

In de wijkkeuken en restauratieve voorziening van OC Prinsenhof werken de vrijwilligers hand in hand met cliënten. Vrijwilligers krijgen specialistische persoonlijke coaching van onze vrijwilligerscoach en keukencoach en cliënten ontvangen op hun beurt persoonlijke begeleiding van de leerwerkbegeleiders van Pameijer in samenwerking met de keukencoach. Binnen de ‘beschermde’ omgeving van OC Prinsenhof krijgt deze groep de kans en mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Zowel het restauratieve gedeelte als de wijkkeuken hebben een verbindende en ontwikkelingsgerichte functie en fungeren als een leer/werk faciliteit, waar nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van gastvrijheid, bediening, sociale hygiëne, afwassen en koken, die allen toegang geven tot de arbeidsmarkt.

Op deze manier helpen wij onze vrijwilligers en cliënten in hun voorbereiding voor de maatschappij en hopelijk een betaalde baan.

Belangrijke documenten

Inhoudelijk jaarrapport 2019

Statuten

Prinsenhof Huishoudelijk Reglement 2020

Ontmoetingscentrum Prinsenhof

KvK 24405677

RSIN 817366416

Privacy Verklaring

Meer informatie over Huizen van de Wijk kunt u vinden op de website van de gemeente (http://www.rotterdam.nl/huizenvandewijk)