Ons team

Vrijwilligers

Om onze doelen te behalen hebben wij mankracht nodig. Het hart van OC Prinsenhof wordt gevormd door de vrijwilligers. Dit zijn er op dit moment circa 70 en wij streven naar een groei tot circa 100 personen. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het opvangen van natuurlijk verloop blijft een grote uitdaging en heeft onze bijzondere aandacht.

Het bestuur van de OC Prinsenhof is eindverantwoordelijke voor het functioneren en de financiële gezondheid van OC Prinsenhof en neemt beslissingen bij complexe vraagstukken of incidenten. Ook zij zijn als vrijwilliger aangesloten bij de Stichting.

Onze vrijwilligers zijn onder te verdelen in verschillende teams:

 • Receptieteam: Je bent het eerste gezicht van Prinsenhof. Je geeft informatie over de verschillende activiteiten en faciliteiten die worden geboden door ons Huis van de Wijk. Je neemt de telefoon op jen beantwoordt e-mails. Je schrijft bezoekers in voor bepaalde activiteiten en  houdt de verschillende registratielijsten bij.
 • Barteam: Je werkt zowel achter- als voor de bar en verzorgt de drankjes voor de gasten. Je neemt bestellingen op aan tafel en brengt de gerechten ook naar tafel en ruimt weer af. ’s Ochtends en tijdens  de lunch werk je nauw samen met vrijwilligers van Pameijer en helpt hen bij hun taak als ober.
 • Keukenteam: Samen met een team verzorg jij de mise-en-place voor de dag. Je maakt gerechten klaar op bestelling en leert onder begeleiding van de keukencoach om verschillende gerechten te maken.
 • Buurtteam: Je bent een maatje  voor eenzame mensen in de wijk. Je gaat bij hen op de koffie of maakt een gezellige wandeling met hen. Je ondersteunt hen bij het verwerken van verlies en het uitbreiden van hun persoonlijk netwerk.
 • Communicatieteam: Je ondersteunt Prinsenhof in de online en offline uitingen en helpt de bekendheid van Prinsenhof en haar activiteiten uit te breiden.
 • Activiteitenteam: Je organiseert zelf een activiteit of ondersteunt een activiteit van Prinsenhof door mee te denken en mee te helpen met de versiering en de organisatie
 • Tuinteam: Je helpt bij de onderhoud van de tuin van Prinsenhof
 • Repair Café team: Je helpt mensen om hun spullen te herstellen en te repareren.

De vrijwilligers van het receptie-, bar- en keukenteam werken in dagdelen en volgens een bepaald rooster.

Vrijwilligersvergoeding

Het gehele ontmoetingscentrum draait – onder begeleiding van de coaches – volledig op vrijwilligers die hiervoor geen enkele vergoeding ontvangen. 1x per jaar wordt van de fooienpot een vrijwilligersmiddag georganiseerd en krijgen de vrijwilligers aan het eind van het jaar een kleine attentie.

Vrijwilligers Bestuur

 • Voorzitter:
  Remko Brenters
 • Vice-voorzitter:
  vacant
 • Penningmeester:
  Rinus van Kamperdijk (A.I.)
 • Secretaris:
  vacant
 • Algemeen bestuurslid:
  Ronald Bakker (A.I.)
 • Bestuurslid met portefeuille keuken:
  Peter van de Pol
 • Bestuurslid met portefeuille verhuur en Alexanderhof:
  Peter van der Pol
 • Bestuurslid met portefeuille strategische communicatie: 
  Mo Radjab
 • Bestuurslid met portefeuille activiteiten: 
  Vacant

Professionals

Naast de vrijwilligers zijn er 4 professionele krachten. Zij bieden de dagelijkse ondersteuning als vrijwilligerscoach, algemeen beheer/sociaal netwerker en keukencoach.

De vrijwilligerscoach: Al sinds de oorsprong in 2007 hebben wij een vrijwilligerscoach ter ondersteuning, begeleiding en coaching van vrijwilligers. Iedere vrijwilliger die zich bij ons aanmeldt krijgt een persoonlijk intake gesprek met de vrijwilligerscoach waarin wordt vastgesteld welke specifieke behoefte, wensen en leerdoelen de vrijwilliger heeft. Hierna wordt er regelmatig een vervolg gesprek gevoerd. De vrijwilligerscoach staat de vrijwilliger bij gedurende zijn/haar loopbaan bij OC Prinsenhof, ondersteunt bij eventuele obstakels en uitdagingen die zij tegenkomen tijdens het werk, helpt hen het beste uit zichzelf te halen en staat hen met raad en daad bij.

De sociaal beheerder: De sociaal beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een groot en dynamisch pand met veel bezoekers maakt dat de randvoorwaarden op orde dienen te blijven, zodat vrijwilligers, (kwetsbare) bezoekers zich kunnen ontplooien in een prettige omgeving en de inloopfunctie blijft gewaarborgd. De sociaal beheerder is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met de welzijnspartners Buurtwerk en Dock, alle overige samenwerkingspartners zoals Pameijer, het Leger des Heils en Woonstad en overige contacten met het wijknetwerk.

De Keukencoach: De keukencoach is een sociale leermeester. Hij is er ter ondersteuning, begeleiding en coaching van vrijwilligers, stagiaires en cliënten op het specifieke vlak van koken, HACCP, samenwerking, voorbereidingswerkzaamheden en anticiperend werken en communicatie in de wijkkeuken. Als eindverantwoordelijke voor deze leer/werk faciliteit draagt hij enerzijds zorg dat aan alle wettelijke normen en regels op het gebied van HACCP wordt voldaan en creëert hij anderzijds een werksfeer van rust en structuur voor de bijzondere en kwetsbare vrijwilligers, stagiaires en cliënten die onze keuken dagelijks draaiende houden.