Woonservice gebied en Prinsenhof als servicepunt

De deelgemeente Alexanderpolder heeft, met een groot aantal maatschappelijk betrokken partners, het woonservice gebied Prinsenland en het Lage Land gelanceerd. Het doel van het woonservice gebied is dat ouderen en mensen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar daar is hulp bij nodig.

Het woonservice gebied kent 6 woonservice punten waar wijkbewoners terecht kunnen bij buurtondersteuners met vragen op het gebied van wonen zorg en welzijn.

Deze buurtondersteuners zijn vrijwilligers die graag wat meer voor hun wijk willen betekenen. Indien u in contact wil komen met Jan Keijzer, de buurtondersteuner van Prinsenhof, dan kan dat op de volgende manier:

Jan is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag.

Wilt u meer weten over het woonservicegebied, kijk dan op de website: www.kenniscentrumwoonservicegebieden.nl