Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Geschiedenis

In december 2006 is de Vereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof ontstaan waar ruim 60 vrijwilligers in verenigd zijn. De vrijwilligers werden verbonden aan de Vereniging en Prinsenhof door middel van een vrijwilligersovereenkomst.

Deze vrijwilligers zijn de drijvende kracht van Prinsenhof, zonder vrijwilligers geen Ontmoetingscentrum. Het beleid van de vereniging werd tot eind 2017 vastgesteld door een bestuur van vrijwilligers, overwegend vanuit de wijk.

Eind 2017 is de Stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof opgericht. Samen met de ruim 60 vrijwilligers maken de bestuursleden van Prinsenhof de plek waar nu al veel bewoners graag komen. Deze bestuursleden zetten zich belangeloos in en zoeken daarbij zoveel mogelijk advies van de vrijwilligers en bezoekers.

Raad van Advies

De stichting Ontmoetingscentrum Prinsenhof heeft een langdurige verbinding met diverse organisaties. Eerder vormden deze organisaties samen met het bestuur van de voormalige bewonersvereniging een beheerstichting. Sinds de bewonersvereniging is omgezet in zelfstandige stichting is er een raad van advies gevormd. Deze raad komt, samen met het bestuur van de stichting, circa 3 keer per jaar samen. De raad van advies bestaat op dit moment uit:
 • Dhr. A. Vreugdenhil (Bestuurder Pameijer)
 • Mevr. J. Vermeeren (Directeur Woonstad Rotterdam)

Afspraken rondom alcoholgebruik in OC Prinsenhof

Huisregels vrijwilligers

Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit:

 • Voorzitter: Remko Brenters
 • Vice-voorzitter:
 • Penningmeester: Rinus van Kamperdijk
 • Secretaris: Vacant
 • Bestuurslid met portefeuille verhuur en Alexanderhof: Peter van der Pol
 • Bestuurslid met portefeuille communicatie en netwerk: Ronald Bakker
 • Bestuurslid met portefeuille vrijwilligerswerk:Vacant
 • Bestuurslid met portefeuille activiteiten: Vacant
 • Bestuurslid met portefeuille keuken: Peter van de Pol

Contact

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het bestuur of wilt u een oriënterend gesprek met één van de bestuursleden, stuur dan een mail naar de secretaris van het bestuur:bestuur@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl. Zij zal u met één van de bestuursleden in contact brengen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Prinsenhof is Lia Geutjes. Lia is te bereiken op 06 – 53421381.