Samenvatting kwartaal rapportage OC Prinsenhof 3e kwartaal 2017

Schrijver: Ronald Bakker

Ontmoetingscentrum Prinsenhof is het Huis van de Wijk in Rotterdam Prinsenland, met een daarop
toegesneden activiteiten en restauratief aanbod. Een belangrijke doelstelling is de oudere
buurtbewoners en mensen met een (verstandelijke) beperking zo lang mogelijk zelfstandig in hun
vertrouwde buurt te kunnen laten wonen en een sociaal isolement van deze buurtbewoners te
voorkomen.

Ieder kwartaal worden de benodigde gegevens verzameld. Het volledige rapport met gedetailleerde
informatie is beschikbaar voor belanghebbenden. Dit document is daarvan een samenvatting.

1. Gezondheidsbevordering:
In het 3e
kwartaal hebben 34, mensen het Consultatiebureau voor Ouderen bezocht voor een
gezondheidscheck, waarmee het duidelijk in een behoefte blijft voorzien. Dit aantal is iets lager dan in
het 3e kwartaal vorig jaar, maar hoger dan in het 2e kwartaal dit jaar. Ook de andere
gezondheidsactiviteiten zoals ouderengymnastiek en “gezond blijven meedoen” blijven met in totaal
van bijna 80 deelnemers goed bezocht.

2. Ontmoeting:
Met meer dan 4000 in dit 3e kwartaal blijft het totaal aantal bezoekers van Prinsenhof onverminderd
hoog. Buurtbewoners voelen zich thuis in het centrum en nemen actief deel aan de vele activiteiten
die worden georganiseerd.

3. Activiteiten:
Prinsenhof biedt een breed scala aan activiteiten in de categorieën cultureel, educatief, vermaak en
hobby. Deze zijn onderverdeeld in circa 15 verschillende bezigheden, inclusief het repair café. Met
name de activiteiten met een educatief karakter een verhoogde belangstelling, meer dan 300
deelnemers. Sommige clubs hadden een zomerstop en zijn in september weer opgestart.

4. Bar/keuken
De leer/werk faciliteit die door de bar/keuken wordt gevormd is het hart van OC Prinsenhof waar
vrijwilligers en mensen met een beperking worden ingezet. Zij hebben zo een zinvolle dagbesteding
en leren nieuwe vaardigheden. Gezonde, biologische voeding voor de kleine beurs staat voorop,
zowel voor lunch als avondeten. Ook in het 3e kwartaal zijn bijna 5.000 maaltijden geserveerd, veel
aan mensen die anders niet buiten de deur een gezond gerecht zouden eten.

5. Organisatie Prinsenhof en werving vrijwilligers
Prinsenhof heeft op dit moment 75 vrijwilligers, een toename van 13 personen ten opzichte van het 3e
kwartaal 2016. Met 360 vrijwilligersuren per week leveren zij een geweldige ondersteuning voor aan
de buurtbewoners en OC Prinsenhof.

6. Buurtondersteuning Prinsenhof
In totaal zijn 11 buurtgenoten in contact met het buurtteam. In april 2017 zijn de vrijwilligers van de
rouwbegeleidingsgroep samengegaan met het buurtteam. De receptie verwijst vragen om
administratieve ondersteuning door naar DOCK en Vraagwijzer.

7. Samenwerking in het wijknetwerk
Doordat wij met zoveel partijen samenwerken (o.a. de wijkteams Prinsenland en Het Lage Land,
wijkagent, casemanager dementie Laurens, Pameijer, Woonstad, Buurtwerk, DOCK en Optisport)
hebben wij een fors netwerk tot onze beschikking. Kennis, middelen en concepten brengen nieuwe
connecties tot stand en onze visie is dan ook om in de komende jaren meer en meer te groeien tot
een middelpunt van deze connecties. Van oudsher nemen wij, soms direct en soms via onze
partners, deel aan nagenoeg alle overleggen en projecten rondom onze wijk en haar bewoners.
Ook dit kwartaal heeft OC Prinsenhof weer deelgenomen aan het overleg met de overige huizen van
de wijk in zelfbeheer. De sociaal beheerder van Ontmoetingscentrum Prinsenhof is te gast geweest
bij een bijeenkomst die georganiseerd was door de heer Joost Eerdmans, wethouder bij de
Gemeente Rotterdam. Zij heeft hier de gelegenheid gekregen om Prinsenhof onder de aandacht te
brengen van de aanwezigen.

8. Incidenten
In het 3e kwartaal hebben geen incidenten met bezoekers, medewerkers of vrijwilligers
plaatsgevonden.