Over Prinsenhof

Introductie van Ontmoetingscentrum Prinsenhof

Grand Cafe 1

Ontmoetingscentrum Prinsenhof (“OC Prinsenhof”), ontstaan in 2007 is het Huis van de Wijk (“HvdW”) in Rotterdam Prinsenland. OC Prinsenhof faciliteert en organiseert, samen met haar (sociale) partners en vrijwilligers, activiteiten en ondersteuning door en voor bewoners van de wijk. In de afgelopen jaren is de focus op ouderen (55+) en mensen met een (verstandelijke) beperking uitgebreid naar kwetsbare wijkbewoners in de breedste zin van het woord.

Het ontmoetingscentrum brengt (sociale) dienstverlening, (zinvolle)dagbesteding en vrijwilligerswerk samen. De missie en visie van OC Prinsenhof zijn conform de doelen en wensen die aan een HvdW worden gesteld. Ook in de toekomst zal het beleid hierop afgestemd zijn, zeker ook in het licht van de nieuwe beleidsnota die Gemeente Rotterdam hierover heeft gepubliceerd.

In 2017 is OC Prinsenhof van een bewonersvereniging, opgericht door een groep vrijwilligers met een wens om te ontmoeten, omgevormd tot een stichting die zelfstandig het ontmoetingscentrum en HvdW exploiteert en daarbij actief (nieuwe) partners en samenwerkingen zoekt. De partners van het eerste uur blijven op de achtergrond nog steeds nauw betrokken en staan OC Prinsenhof zowel in woord als daad bij in al haar vraagstukken en ontwikkelingen. Tevens is en blijft de Gemeente Rotterdam een belangrijke medespeler.

Terras Grand Cafe (1)Onze Missie/Kerndoelen

Eenzame ouderen helpen

OC Prinsenhof draagt bij aan het welzijn van de buurtbewoners in de wijk Rotterdam Prinsenland. In deze wijk wonen veel eenzame ouderen. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan iemand in isolement raken. Met behulp van onze vrijwilligers bestrijden wij deze eenzaamheid onder ouderen. Wij leveren een bijdrage aan meer welzijn voor onze buurtbewoners zowel in ons ontmoetingscentrum, als door middel van onze wijkteams aan huis.

Zoals de naam al aangeeft is en blijft OC Prinsenhof in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners in de meest brede zin van het woord. Men kan elkaar hier leren kennen, samen een kopje koffie drinken, de krant lezen, bijkletsen etc. OC Prinsenhof heeft een aanzienlijk aantal vaste bezoekers. Zij vinden in het ontmoetingscentrum een toevluchtsoord voor hun eenzame bestaan. Ze komen hier voor een babbeltje, een hapje en een drankje en aangezien we een ontmoetingscentrum zijn met een open karakter, schuift iedereen gezellig bij elkaar aan tafel aan.

Onze vrijwilligers staan dagelijks van ‘s ochtends 9 uur tot ‘s avonds 20 uur klaar om gasten te ontvangen en te bedienen. Eten verbroedert! en dat is precies wat wij in OC Prinsenhof beogen. Dankzij onze bar en keuken komen onze gasten samen, onder het genot van een drankje en een hapje, en wordt eenzaamheid op die manier onderdrukt.

Daarnaast kunnen onze gasten deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals bingo, klaverjassen, schilderen, sjoelen en taallessen om er maar een paar te noemen. Bovendien hopen wij met een nieuw aanbod aan dagbestedingsactiviteiten de bestaande groep beter te bedienen en tevens nieuwe bezoekers aan te trekken.

Kansarme kwetsbare vrijwilligers en stagiaires helpen

OC Prinsenhof wil buurtbewoners (vrijwilligers) en cliënten van Pameijer-Werkt (cliënten) begeleiden en ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke leerdoelen. Op deze manier dragen wij een steentje bij aan de vorming en voorbereiding van deze groep voor de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Het pakket faciliteiten en activiteiten dat door OC Prinsenhof aan vrijwilligers en cliënten wordt geboden is erop gericht om competenties en talenten te ontwikkelen en participatie te bevorderen. Steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weten OC Prinsenhof te vinden en het vervult hierin een verbindende en ontwikkelingsgerichte functie. Bij OC Prinsenhof leren ze vaardigheden, bouwen ze aan hun netwerk en halen ze het beste uit zichzelf. De samenwerking met kansrijkere vrijwilligers met actieve werkervaring vormt hierbij een goede mix.

In de wijkkeuken en restauratieve voorziening van OC Prinsenhof werken de vrijwilligers hand in hand met cliënten. Vrijwilligers krijgen specialistische persoonlijke coaching van onze Vrijwilligerscoach en Keukencoach en cliënten ontvangen op hun beurt persoonlijke begeleiding van de Leerwerkbegeleiders van Pameijer in samenwerking met de Keukencoach. Binnen de ‘beschermde’ omgeving van OC Prinsenhof krijgt deze groep de kans en mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Zowel het restauratieve gedeelte als de wijkkeuken hebben een verbindende en ontwikkelingsgerichte functie en fungeren als een leer/werk faciliteit, waar nieuwe vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van gastvrijheid, bediening, sociale hygiëne, afwassen en koken, die allen toegang geven tot de arbeidsmarkt.

Op deze manier helpen wij onze vrijwilligers en cliënten in hun voorbereiding voor de maatschappij en hopelijk een betaalde baan.

Ons team

Vrijwilligers

Om onze doelen te behalen hebben wij mankracht nodig. Het hart van OC Prinsenhof wordt gevormd door de vrijwilligers. Dit zijn er op dit moment circa 70 en wij streven naar een groei tot circa 100 personen. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het opvangen van natuurlijk verloop blijft een grote uitdaging en heeft onze bijzondere aandacht.

Het bestuur van de OC Prinsenhof is eindverantwoordelijke voor het functioneren en de financiële gezondheid van OC Prinsenhof en neemt beslissingen bij complexe vraagstukken of incidenten.

Vergoeding

De vrijwilligers van OC Prinsenhof ontvangen tot op heden geen vrijwilligersvergoeding. Onze bezoekers geven graag een extraatje na hun bezoek. Deze extraatjes worden verzameld en gebruikt om de vrijwilligers een lekker dagje uit te bezorgen.

Professionals

Naast de vrijwilligers blijkt er een noodzaak te zijn voor 3 professionele krachten. Zij bieden gezamenlijk de dagelijkse ondersteuning als persoonlijke coach, algemeen beheer/sociaal netwerker en keukencoach.

De Vrijwilligerscoach: Al sinds de oorsprong in 2007 hebben wij een vrijwilligerscoach ter ondersteuning, begeleiding en coaching van vrijwilligers. Iedere vrijwilliger die zich bij ons aanmeld krijgt een persoonlijk intake gesprek met de Vrijwilligerscoach waarin wordt vastgesteld welke specifieke behoefte, wensen en leerdoelen de vrijwilliger heeft. Hierna wordt er regelmatig een vervolg gesprek gevoerd. De Vrijwilligerscoach staat de vrijwilliger bij gedurende zijn/haar loopbaan bij OC Prinsenhof, ondersteunt bij eventuele obstakels en uitdagingen die zij tegenkomen tijdens het werk, helpt hen het beste uit zichzelf te halen en staat hen met raad en daad bij.

De Sociaal beheerder: De Sociaal Beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een groot en dynamisch pand met veel bezoekers maakt dat de randvoorwaarden op orde dienen te blijven, zodat vrijwilligers, (kwetsbare) burgers en bezoekers zich kunnen ontplooien in een prettige omgeving en de inloopfunctie blijft gewaarborgd. De sociaal beheerder is tevens verantwoordelijk voor de samenwerking met de welzijnspartners Buurtwerk en Dock, alle overige samenwerkingspartners zoals Pameijer, het Leger des Heils en Woonstad en overige contacten met het wijknetwerk.

De Keukencoach: De keukencoach is een sociale leermeester. Hij is er ter ondersteuning, begeleiding en coaching van vrijwilligers, stagiaires en cliënten op het specifieke vlak van koken, HACCP, samenwerking, voorbereidingswerkzaamheden en anticiperend werken en communicatie in de wijkkeuken. Als eindverantwoordelijke voor deze leer/werk faciliteit draagt hij enerzijds zorg dat aan alle wettelijke normen en regels op het gebied van HACCP wordt voldaan en creëert hij anderzijds een werksfeer van rust en structuur voor de bijzondere en kwetsbare vrijwilligers, stagiaires en cliënten die onze keuken dagelijks draaiende houden.

Onze resultaten

1e kwartaal 2017

2e kwartaal 2017

3e kwartaal 2017

4e kwartaal 2017

Ontmoetingscentrum Prinsenhof

KvK 24405677

RSIN 817366416

 

Meer informatie over Huizen van de Wijk kunt u vinden op de website van de gemeente (http://www.rotterdam.nl/huizenvandewijk)