Opnieuw een prijs voor Ontmoetingscentrum Prinsenhof!

Prinsenhof is op 25 juni benoemd tot winnaar van de ‘Best Practice Award 2009’. Deze prijs is de vijfde onderscheiding op rij in het tweejarig bestaan van het ontmoetingscentrum. Prinsenhof heeft deze prijs gewonnen omdat zij een vernieuwend en inspirerend initiatief is dat zich in de afgelopen twee jaar heeft bewezen:

buurtbewoners, vrijwilligers en deelnemende organisaties werken samen aan een gezonde, leefbare en levensbestendige buurt. De buurtbewoners organiseren hun eigen zorg en welzijn, die past bij hun wensen en vragen, zodat zij zolang mogelijk op een prettige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De motivatie en inzet van alle betrokkenen is al twee jaar lang onverminderd groot en heeft ervoor gezorgd dat dit initiatief de moeite waard is om in te investeren en navolging verdient.

Omdat Prinsenhof zo vernieuwend en ‘anders’ is, zijn de financiën ook ‘anders’ en sluiten niet aan bij de bestaande financieringsmogelijkheden. Dit betekent dat Prinsenhof op zoek moet naar geld om het ontmoetingscentrum ook vanaf 2010 open te houden.

Voor de toekomst vanaf 2010 is er daarom een gedetailleerd plan uitgewerkt. Daarin staat wat de kern en het succes is van Prinsenhof, gecombineerd met harde cijfers en euro’s. Dit plan heet een maatschappelijke businesscase en is bedoeld om de meerwaarde van Ontmoetingscentrum Prinsenhof aan te tonen:

  • – het cliëntperspectief beschrijft welke voordelen de buurtbewoner ondervindt van Prinsenhof;
  • – het organisatieperspectief beschrijft de organisatie van Prinsenhof en de kosten en baten;
  • – het maatschappelijk perspectief beschrijft de effecten die Prinsenhof heeft op de maatschappij.
    Met en voor Laurens, Pameijer en Woonstad Rotterdam en voor gemeente Rotterdam, deelgemeente Prins Alexander, het Zorgkantoor en Hogeschool Rotterdam (lectoraat Participatie, Arbeid en Gezondheidszorg) is in kaart gebracht wat dit vernieuwende en inspirerende initiatief in euro’s oplevert.

Door uiteindelijk deze drie perspectieven van cliënt, organisatie en maatschappij overzichtelijk bij elkaar te brengen, krijgt Prinsenhof een krachtig instrument in handen. Hiermee kunnen succesvolle onderdelen van het ontmoetingscentrum onderzocht worden en gedeeld, om samen met financiers tijdig een oplossing te vinden voor een duurzame structurele bekostiging.

Met deze maatschappelijke businesscase, die het idealistische doel verbindt met bedrijfmatig werken, heeft Ontmoetingscentrum Prinsenhof de prijs gewonnen.