Ontmoetingscentrum Prinsenhof “Kern met Pit”- en trofeewinnaar.

In het Provinciehuis Zuid Holland in Den Haag kreeg de Bewonersvereniging van Ontmoetingscentrum Prinsenhof uit het Lage Land in Rotterdam op vrijdag 17 april 2009 het predikaat “Kern met Pit” toegekend, maar ontving bovendien ook nog de speciale trofeeprijs.

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) nodigt elke twee jaar bewonersgroepen in het land uit om hun initiatieven voor het bevorderen van de leefbaarheid in hun woonomgeving aan te melden. Maximaal 200 initiatieven kunnen er meedoen. Voor de wedstrijd van 2007-2009 werden er 196 toegelaten. Daarvan kwamen er 10 uit de provincie Zuid Holland.

De initiatieven werden tweemaal door een jury bezocht: in de zomer van 2007 en de zomer van 2008. De bewonersvereniging van Ontmoetingscentrum Prinsenhof had hun plan voor het ontwikkelen van een activiteitenprogramma voor senioren en mensen met een verstandelijke beperking aangemeld.

De Kern met Pit prijs, waaraan ook een bedrag van 1000 euro is verbonden, werd aan Ontmoetingscentrum Prinsenhof toegekend omdat er in een jaar tijd sprake was van een grote toename van zowel het activiteitenaanbod als het aantal bezoekers.

De jury sprak haar bewondering uit voor het initiatief van het ontmoetingscentrum, de inzet van de 45 vrijwilligers die het centrum draaiend houden en de bijzondere samenwerking daarbinnen met mensen met een beperking. “Een project om jaloers op te zijn” zo vond de jury. En dat bracht dan weer met zich mee dat er ook een extra prijs aan Prinsenhof werd uitgereikt: een trofee in de vorm van een glassculptuur en nog eens 1500 euro extra.

Vooral deze laatste toekenning kwam als een volkomen verrassing voor de 8 vrijwilligers van het ontmoetingscentrum, die bij de prijsuitreiking aanwezig waren. Het grote nieuws werd onmiddellijk doorgebeld naar Rotterdam en bij terugkomst in het ontmoetingscentrum werden de prijzen (en vrijwilligers) met luid applaus binnengehaald.