Herken en Meld Isolement

Maakt u zich zorgen over iemand in uw buurt? Meld het! Bewoners en wijkorganisaties zijn de ogen en oren van de wijk. De gemeente wil graag dat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor de mensen die er wonen. Het begint al wanneer bewoners een beetje op elkaar te letten. Dit is vooral van belang als het gaat om kwetsbare buurtbewoners, zoals alleenstaande ouderen.

Misschien valt u iets op waardoor u zich zorgen maakt, zoals:

 • U heeft iemand langere tijd niet gezien.
 • De gordijnen zijn meerdere dagen achter elkaar dicht.
 • De buitenboel is verwaarloosd.
 • De brievenbus puilt uit met post.
 • Iemand komt zonder opgaaf van redenen niet meer naar een activiteit.
 • Iemand komt niet meer buiten, terwijl u deze persoon eerder wel buiten zag.
 • Het huis is vervuild.
 • Er staan verdorde planten voor het raam.
 • U ziet een verwaarloosd huisdier achter het raam.

Wat kunt u zelf doen?

Indien u een van bovenstaande signalen herkent of zich om andere redenen zorgen maakt over een persoon, kunt u het volgende doen:

 • Probeer zelf in contact te komen. Bel aan bij de woning van de persoon waar u zich zorgen om maakt, bij voorkeur op verschillende tijdstippen.
 • Wordt de deur niet opengedaan? Of vindt u het lastig om aan te bellen? Vraag dan aan de naaste buren of ze deze persoon onlangs nog gezien of gesproken hebben.

Meldpunt MeldIsolement

U kunt uw zorgen melden in uw eigen wijk door langs te gaan bij de contactpersoon van het Meldpunt MeldIsolement. In Prinsenland kan dat bij:
Lia Geutjes (contactpersoon en vrijwilligerscoach)
Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Bramanteplein 2
3066 BH Rotterdam

Wat gebeurt er met uw melding?

 • Uw melding wordt in MeldIsolement.nl geplaatst.
 • Bij de melding wordt alleen het adres vermeld van de persoon waar u zich zorgen over maakt. Uw naam wordt niet vermeld.
 • Binnen MeldIsolement.nl wordt gekeken of er meer signalen of juist geen signalen uit de wijk zijn over deze bewoner op het bewuste adres.

Indien uit de afgegeven signalen blijkt dat er iets mis zou kunnen zijn, volgt een huisbezoek.

Meer info

MeldIsolement is een van de actiepunten uit Voor Mekaar, het programma van de gemeente Rotterdam voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners in de wijk aandacht hebben voor elkaar. Dat ondersteunt de gemeente door met diverse organisaties voor welzijn en zorg samen te werken in de wijk.

Bezoek de website voor meer informatie: www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen en www.rotterdam.nl/wonen-leven/meld-isolement/