Contact

Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Bramanteplein 2
3066 BH Rotterdam
Telefoon: 010 – 286 72 18
receptie@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl

Bestuur bewonersvereniging Prinsenhof
Telefoon: 06- 41456299
bestuur@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl

Pameijer werkproject Prinsenhof
Alleen indien u de begeleiding wilt spreken van het project bijv. voor het doorgeven van ziekte / vakantie van een klant of indien u informatie wilt over het project.
Telefoon: 06 -237 32 209

Reserveringen & huur ruimtes
Telefoon: 06 – 812 36 472
E-mail: reserveringen@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl

Vrijwilligerscoach(Lia Geutjes)
Telefoon: 06 – 534 21 381
E-mail:lia.geutjes@pameijer.nl

Activiteitencoaches
Telefoon: 06 – 534 21 381
E-mail:lia.geutjes@pameijer.nl

PR & Communicatieteam Prinsenhof
E-mail: communicatie@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl

Sociaal Beheerder(Ruby Kaersenhout)
Telefoon: 06-830 80 130
E-mail: beheer@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl