Buurtbewoners al vijf jaar drijvende kracht achter Prinsenhof

Ontmoetingscentrum Prinsenhof viert eerste lustrum

28 augustus 2012Van een lokaal initiatief is Prinsenhof uitgegroeid tot een landelijk bekend voorbeeld van een ontmoetingscentrum waarbij buurtbewoners de regie hebben. Jaarlijks ontmoeten 30.000 senioren en mensen met een verstandelijke beperking er elkaar en worden vriendschappen gesmeed. Op de feestelijke bijeenkomst op 27 augustus gaf Korrie Louwes, wethouder van de gemeente Rotterdam, aan dat de gemeente is trots op een plek als Prinsenhof. ‘Na 5 jaar geeft het nog steeds datzelfde warme gevoel’.

Positieve maatschappelijke effecten
Net zoals in een ‘civil society’, waarbij vrijwilligers voor elkaar en voor de bezoekers zorgen, wordt Prinsenhof vrijwillig gerund door zo’n 50 buurtbewoners en ondersteund door twee coaches. En dit werkt. Het geeft de betrokken buurtbewoners meer eigenwaarde. Er is minder vereenzaming doordat ze langer meedoen en zelf actief en betrokken blijven. Bovendien draagt Prinsenhof er aan bij dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen.

Ontmoetingsplaats en trefpunt voor gezondheidsdiensten
Naast ontmoeting en activiteiten biedt Prinsenhof ook verschillende gezondheidsdiensten, waaronder het eerste consultatiebureau voor ouderen in Rotterdam. En de vrijwilligers, een buurtteam en andere betrokken organisaties hebben goed zicht op wat er in de omliggende flats gebeurt en bieden hulp waar mogelijk om zo o.a. sociaal isolement te voorkomen. Men neemt zichtbaar verantwoordelijkheid voor elkaar.

Samenwerking
Het ontmoetingscentrum is tot stand te gekomen uit een samenwerking tussen de bewonersvereniging, Woonstad Rotterdam, Pameijer en Laurens en wordt mede mogelijk gemaakt door de deelgemeente Prins Alexander. Hun eigen belang hebben ze ondergeschikt gemaakt aan de wensen van de bewoners.