Bewonersvereniging

Vereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof

In december 2006 is de Vereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof ontstaan waar nu ruim 60 vrijwilligers in verenigd zijn. De ruim 60 vrijwilligers zijn verbonden aan de Vereniging en Prinsenhof door middel van een vrijwilligersovereenkomst.

Deze vrijwilligers zijn de drijvende kracht van Prinsenhof, zonder vrijwilligers geen Ontmoetingscentrum. Samen maken we van Prinsenhof de plek waar nu al veel bewoners graag komen.

Het beleid van de vereniging wordt vastgesteld door een bestuur van vrijwilligers, overwegend vanuit de wijk. Deze bestuursleden zetten zich belangeloos in en zoeken daarbij zoveel mogelijk advies van de vrijwilligers en bezoekers.

Gedragscode vrijwillige medewerkers

Afspraken rondom alcoholgebruik in OC Prinsenhof

Huisregels vrijwilligers

Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit:

  • Voorzitter: Remko Brenters
  • Vice-voorzitter:
  • Penningmeester: Vacant
  • Secretaris: Vacant
  • Bestuurslid met portefeuille verhuur en Alexanderhof: Peter van der Pol
  • Bestuurslid met portefeuille communicatie en netwerk: Ronald Bakker
  • Bestuurslid met portefeuille vrijwilligerswerk:Vacant
  • Bestuurslid met portefeuille activiteiten: Vacant
  • Bestuurslid met portefeuille keuken: Peter van de Pol

Contact

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het bestuur of wilt u een oriënterend gesprek met één van de bestuursleden, stuur dan een mail naar de secretaris van het bestuur:bestuur@ontmoetingscentrumprinsenhof.nl. Zij zal u met één van de bestuursleden in contact brengen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Prinsenhof is Lia Geutjes. Lia is te bereiken op 06 – 53421381.