Inzameling voor de voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank: Rijst

Prinsenhof zamelt producten in voor de Voedselbank. Het gaat om producten die niet in het standaardpakket zitten. In de maanden mei en juni zamelen we rijst in. Helpt u ook mee? U kunt uw spullen deponeren in de daarvoor bestemde mand bij de receptie.