Inzameling voor de voedselbank

Inzameling voor de Voedselbank: Vruchtjes in blik

(i.v.m. de veiligheid niet in glas)

Prinsenhof zamelt producten in voor de Voedselbank. Het gaat om producten die niet in het standaardpakket zitten. In de maanden juli en augustus zamelen we vruchtjes in blik in. Helpt u ook mee? U kunt uw spullen deponeren in de daarvoor bestemde mand bij de receptie.